Linh phụ kiện

Linh phụ kiện

Tìm theo
Used  Sạc HP 19V-10.8A ( 210W )

Sạc HP 19V-10.8A ( 210W )

Dùng cho các dòng máy Hp 8560w,8570w,8760w,8770w...

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn hàng

650.000 đ

Used Sạc HP 19V-7.89A ( 150W )

Sạc HP 19V-7.89A ( 150W )

Dùng cho các dòng máy Hp 8560p,8570p,8540w...

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

450.000 đ

Used SẠC HP 18.5V-3.5A ( 65W chân tròn to )

SẠC HP 18.5V-3.5A ( 65W chân tròn to )

SẠC HP 18.5V-3.5A ( 65W chân tròn to )

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

250.000 đ

Used Sạc HP 19V-4.74A ( 90W chân đầu đạn)

Sạc HP 19V-4.74A ( 90W chân đầu đạn)

Sạc HP 19V-4.74A ( 90W chân đầu đạn)

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

250.000 đ

Used Sạc HP mini 19V-1.58A ( 30W chân tròn nhỏ )

Sạc HP mini 19V-1.58A ( 30W chân tròn nhỏ )

Sạc HP mini 19V-1.58A ( 30W chân tròn nhỏ )

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

280.000 đ

Used Sạc HP 18.5V-3.5A ( 65W chân tròn nhỏ )

Sạc HP 18.5V-3.5A ( 65W chân tròn nhỏ )

Sạc HP 18.5V-3.5A ( 65W chân tròn nhỏ )

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

250.000 đ

Used Sạc HP 19V-4.74A ( 90W chân tròn to )

Sạc HP 19V-4.74A ( 90W chân tròn to )

Dùng cho các dòng máy Hp 8470p,6570b...

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

280.000 đ

New Pin Laptop Hp Elitebook 8460P

Pin Laptop Hp Elitebook 8460P

Pin Laptop Hp Elitebook 8460P

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

350.000 đ

New Pin Laptop Hp Folio 9470M

Pin Laptop Hp Folio 9470M

Pin Laptop Hp Folio 9470M

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

750.000 đ

New Pin Laptop Hp Elitebook 8440P

Pin Laptop Hp Elitebook 8440P

Pin Laptop Hp Elitebook 8440P

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

370.000 đ

New Bàn phím Hp Folio 9470M

Bàn phím Hp Folio 9470M

Bàn phím Hp Folio 9470M

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

450.000 đ

New Bàn phím Hp Elitebook 8560W

Bàn phím Hp Elitebook 8560W

Bàn phím Hp Elitebook 8560W

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

350.000 đ

New Bàn phím Hp Elitebook 840 G1

Bàn phím Hp Elitebook 840 G1

Bàn phím Hp Elitebook 840 G1

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

350.000 đ

New Bàn phím Hp Elitebook 810 G1

Bàn phím Hp Elitebook 810 G1

Bàn phím Hp Elitebook 810 G1

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

300.000 đ

New Bàn phím Hp Elitebook 8460P

Bàn phím Hp Elitebook 8460P

Bàn phím Hp Elitebook 8460P

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

320.000 đ

New Bàn phím Hp Elitebook 8440P

Bàn phím Hp Elitebook 8440P

Keyboard hp 8440p

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

350.000 đ