Máy Trạm Hp Workstation - Máy đồng bộ Hp Workstation Giá rẻ

Máy Trạm Hp Workstation - Máy đồng bộ Hp Workstation Giá rẻ

Used -17% Hp Workstation Z400 Xeon X5650 Ram 8g

Hp Workstation Z400 Xeon X5650 Ram 8g

Xeon X5650/8g/500g/ VGA Quadro 2000/ 2k 2560x1600

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

4.890.000 đ
5.900.000

Used -23% Hp Workstation Z400 Xeon X5650 Quadro 2000

Hp Workstation Z400 Xeon X5650 Quadro 2000

Xeon X5650/8g/SSD 120g + HDD 500g/ VGA Quadro 2000/ 2k 2560x1600

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

5.290.000 đ
6.900.000

Used -11% Hp Workstation Z400 Xeon X5670

Hp Workstation Z400 Xeon X5670

Xeon X5670/8g/SSD 120g + HDD 500g/ VGA Quadro 2000/ 2k 2560x1600

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

5.490.000 đ
6.200.000

Used -4% Hp Workstation Z400

Hp Workstation Z400

Xeon X5670/8g/SSD 120g + HDD 500g/ VGA MSI 750Ti 2G GDDR5 128bit

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

5.690.000 đ
5.950.000

Used -13% Hp Workstation Z400 Xeon X5670 Nvidia K2000

Hp Workstation Z400 Xeon X5670 Nvidia K2000

Xeon X5670/8g/SSD 120g + HDD 500g/ VGA Quadro K2000/ 4K 1 tỷ mầu

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

7.390.000 đ
8.500.000

Used -13% Hp Workstation Z420 Xeon E5 1603

Hp Workstation Z420 Xeon E5 1603

Xeon E5 1603/8g/ssd 120g + hdd 500g/ Vga Quadro K2000 / 4k 1 tỷ mầu

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

7.500.000 đ
8.600.000

Used -9% Hp Workstation Z420

Hp Workstation Z420

Xeon E5 2689/8g/ssd 120g + hdd 500g/ Vga Quadro K2000 / 4k 1 tỷ mầu

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

9.300.000 đ
10.200.000

Used -19% Hp Workstation Z420 Quadro K2000

Hp Workstation Z420 Quadro K2000

Xeon E5 2689/8g/ssd 120g + hdd 1T/ Vga Quadro K2000 / 4k 1 tỷ mầu

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

9.590.000 đ
11.900.000

Used -0% Hp Workstation Z420 GTX 1050Ti

Hp Workstation Z420 GTX 1050Ti

Xeon E5 2689/8g/ssd 240g + hdd 1T/ VGA GTX 1050Ti 2g/ 4k 1 tỷ màu

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

10.590.000 đ
10.600.000

Used Hp Workstation Z420 VGA GTX 1050Ti

Hp Workstation Z420 VGA GTX 1050Ti

Xeon E5 2689/8g/ssd 240g + hdd 2T/ VGA GTX 1050Ti 2g/ 4k 1 tỷ màu

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

10.900.000 đ

Used -11% Hp Workstation Z600 (Dual) Xeon X5650

Hp Workstation Z600 (Dual) Xeon X5650

(Dual) Xeon X5650/16g/SSD 120g/ VGA Quadro 2000/ 2k 2560x1600

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

10.200.000 đ
11.500.000

Used -9% Hp Workstation Z600 (Dual) Xeon X5650

Hp Workstation Z600 (Dual) Xeon X5650

(Dual) Xeon X5650/16g/SSD 120g/ VGA GTX 750Ti/ 4K,1 tỷ màu

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

10.900.000 đ
12.000.000

Used Hp Workstation Z620

Hp Workstation Z620

Xeon E5 2689/8g/ssd 240g + hdd 2T/ VGA K4000 3GB GDDR5 192bit

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

22.190.000 đ

Used Hp Workstation Z620 VGA K4200

Hp Workstation Z620 VGA K4200

Xeon E5 2689/8g/ssd 240g + hdd 2T/ VGA K4200 4GB GDDR5 256bit

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

24.000.000 đ

Used Hp Workstation Z800 VGA MSI 750Ti

Hp Workstation Z800 VGA MSI 750Ti

Xeon X5650/8g/HDD 500g + SSD 120g/ VGA MSI 750Ti 2G GDDR5 128bit

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

7.390.000 đ

Used -14% Hp Workstation Z800

Hp Workstation Z800

Xeon X5650/8g/HDD 500g + SSD 120g/ VGA Quadro K2000/ 4K 1 tỷ mầu

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

9.400.000 đ
10.900.000

Used -2% Hp Workstation Z800 (Dual) Xeon X5670

Hp Workstation Z800 (Dual) Xeon X5670

(Dual) Xeon X5670/8g/SSD 120g + HDD 1T / VGA GTX 1050Ti

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn Hàng

10.900.000 đ
11.100.000

DMCA.com Protection Status /* */