Màn hình laptop

Màn hình laptop

Mới Màn 11.6 inch LED mỏng 30 chân

Màn 11.6 inch LED mỏng 30 chân

Độ phân giải HD 1366*768

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Mới Màn 11.6 inch LED mỏng 40 chân (Tai trên, dưới)

Màn 11.6 inch LED mỏng 40 chân (Tai trên, dưới)

Độ phân giải HD 1366*768

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Mới Màn 11.6 inch LED mỏng 40 chân (Tai trái, phải)

Màn 11.6 inch LED mỏng 40 chân (Tai trái, phải)

Độ phân giải HD 1366*768

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Mới Màn 12.1 LED dày

Màn 12.1 LED dày

Độ phân giải HD (1366*768)

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Mới Màn 12.5 LED mỏng 40 chân

Màn 12.5 LED mỏng 40 chân

Độ phân giải HD 1366*768

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Mới Màn 13.3 inch LED dày

Màn 13.3 inch LED dày

Độ phân giải HD 1366*768

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Mới Màn 13.3 inch LED mỏng (Tai trên, dưới)

Màn 13.3 inch LED mỏng (Tai trên, dưới)

Độ phân giải HD 1366*768

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Mới Màn 13.3 inch LED mỏng (Tai trái, phải)

Màn 13.3 inch LED mỏng (Tai trái, phải)

Độ phân giải HD 1366*768

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Mới Màn 14.0 inch LED cho HP 8440P

Màn 14.0 inch LED cho HP 8440P

Độ phân giải HD 1366*768

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Mới Màn 14.0 inch LED dày 40 pin

Màn 14.0 inch LED dày 40 pin

Độ phân giải HD 1366*768

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Mới Màn 14.0 inch LED mỏng 40 pin

Màn 14.0 inch LED mỏng 40 pin

Độ phân giải HD 1366*768

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Mới Màn 15.6 inch LED dày 40 pin

Màn 15.6 inch LED dày 40 pin

Độ phân giải HD 1366*768

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Mới Màn 15.6 inch LED mỏng 40 pin

Màn 15.6 inch LED mỏng 40 pin

Độ phân giải HD 1366*768

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Mới Màn 15.6 inch Full HD

Màn 15.6 inch Full HD

Độ phân giải Full HD 1920*1080

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Mới Màn 17.3 inch Full HD

Màn 17.3 inch Full HD

Độ phân giải Full HD 1920x1080

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Tìm Cửa Hàng
Gọi Hotline
Chat FB Ngay
Chat Zalo Ngay