Hướng dẫn thanh toán

Hỗ trợ khách hàng

Phương thức thanh toán

Thanh toán qua chuyển khoản Ngân hàng hoặc Internet Banking

Quý khách có thể đến bất kì Phòng giao dịch ngân hàng, ATM hoặc sử dụng tính năng Internet Banking để chuyển tiền vào một trong các tài khoản sau:

1. VietCombank: 
     Tên tài khoản: Vũ Ngọc Toàn
     Số tài khoản:   0451001704931
 
   Chi nhánh:      Thành Công,Hà Nội
2. Agribank: 
     Tên tài khoản: Vũ Ngọc Toàn
     Số tài khoản:   1240201190330
     Chi nhánh:       Hoàng Mai,Hà Nội
3. BIDV: 
     Tên tài khoản: Vũ Ngọc Toàn
     Số tài khoản:   12110000022333
     Chi nhánh:       Hai Bà Trưng,Hà Nội
4. Techcombank:
     Tên tài khoản: Vũ Ngọc Toàn
     Số tài khoản:   19032431170868
     Chi nhánh:       Hai Bà Trưng,Hà Nội