Máy tính đồng bộ Dell Workstation - Máy Trạm Dell Workstation

Máy tính đồng bộ Dell Workstation - Máy Trạm Dell Workstation

Used Dell Precision T1600 Nvidia Quadro K600

Dell Precision T1600 Nvidia Quadro K600

Core i5-2400/8g/500g/ Nvidia Quadro K600

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn hàng

5.100.000 đ

Used Dell Precision T1600

Dell Precision T1600

Core i5-2400/8g/500g

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn hàng

4.200.000 đ

Used Dell Precision T1600 NVIDIA Quadro K1000M

Dell Precision T1600 NVIDIA Quadro K1000M

Core i7-2600/8g/500g/ NVIDIA Quadro K1000M

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn hàng

9.900.000 đ

Used Dell Precision T1600 NVIDIA Quadro 1000M

Dell Precision T1600 NVIDIA Quadro 1000M

Core i7-2600/8g/500g/ NVIDIA Quadro 1000M

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn hàng

8.600.000 đ

Used Dell Precision T1600 NVIDIA Quadro K600

Dell Precision T1600 NVIDIA Quadro K600

Core i7-2600/8g/500g/ NVIDIA Quadro K600

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn hàng

7.600.000 đ

Used Dell Precision T1600 Core i7

Dell Precision T1600 Core i7

Core i7-2600/8g/500g

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn hàng

6.800.000 đ

DMCA.com Protection Status