Máy tính đồng bộ Dell Workstation - Máy Trạm Dell Workstation

Máy tính đồng bộ Dell Workstation - Máy Trạm Dell Workstation

Used Dell Precision T1600

Dell Precision T1600

Core i5-2400/8g/500g

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn hàng

4.700.000 đ

Used Dell Precision T1600 Nvidia Quadro 600

Dell Precision T1600 Nvidia Quadro 600

Core i5-2400/8g/500g/ Nvidia Quadro 600

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn hàng

5.500.000 đ

Used Dell Precision T1600 NVIDIA Quadro 600

Dell Precision T1600 NVIDIA Quadro 600

Core i7-2600/8g/500g/ NVIDIA Quadro 600

Bảo hành: 02 Năm
Kho hàng: Sẵn hàng

7.200.000 đ

DMCA.com Protection Status