Linh phụ kiện

Linh phụ kiện

Tìm theo
Used Sạc Lenovo IBM 16V-4.5A ( 75W chân tròn nhỏ )

Sạc Lenovo IBM 16V-4.5A ( 75W chân tròn nhỏ )

Dùng cho các dòng máy Lenovo A20,240X,E530,i-1200,X20,T20...

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn hàng

250.000 đ

Used Sạc Lenovo 20V-4.5A (65W chân tròn to )

Sạc Lenovo 20V-4.5A (65W chân tròn to )

Dùng cho các dòng máy Lenovo X230,T430...

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

250.000 đ

Used Sạc Lenovo 19V-3.42A ( 65W chân tròn nhỏ )

Sạc Lenovo 19V-3.42A ( 65W chân tròn nhỏ )

Dùng cho các dòng máy Lenovo G230,Y300,U330...

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

250.000 đ

Used Sạc Lenovo 20V-3.25A ( 65W chân tròn nhỏ )

Sạc Lenovo 20V-3.25A ( 65W chân tròn nhỏ )

Dùng cho các dòng máy lenovo y400...

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

320.000 đ

Used Sạc Lenovo 20V-3.25A ( 65W chân vuông )

Sạc Lenovo 20V-3.25A ( 65W chân vuông )

Dùng cho các dòng máy Lenovo IdeaPad U110,X240...

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

350.000 đ

Used Sạc Lenovo 20V-8.5A ( 170W )

Sạc Lenovo 20V-8.5A ( 170W )

Dùng cho các dòng máy Lenovo ThinkPad W520I T520,W520,W530

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

550.000 đ

New Pin Laptop Lenovo Thinkpad T430

Pin Laptop Lenovo Thinkpad T430

Pin Laptop Lenovo Thinkpad T430

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

650.000 đ

New Pin Laptop Lenovo Thinkpad T410

Pin Laptop Lenovo Thinkpad T410

Pin Laptop Lenovo Thinkpad T410

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

350.000 đ

New Pin Laptop Lenovo Thinkpad X220

Pin Laptop Lenovo Thinkpad X220

Pin Laptop Lenovo Thinkpad X220

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

350.000 đ

New Pin Laptop Lenovo Thinkpad X200

Pin Laptop Lenovo Thinkpad X200

Pin Laptop Lenovo Thinkpad X200

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

350.000 đ

New Bàn phím Lenovo Thinkpad X200

Bàn phím Lenovo Thinkpad X200

Bàn phím Lenovo Thinkpad X200

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

650.000 đ

New Bàn phím Lenovo Thinkpad T420

Bàn phím Lenovo Thinkpad T420

Bàn phím Lenovo Thinkpad T420

Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

750.000 đ